สระว่ายน้ำเชียงใหม่ เปิดเวลา และ ค่าบริการ

Page

Click to switch to English kanguage

 

 

อัตราค่าเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ หรือ บริเวณรอบสระว่ายน้ำ

ช่วงบริการที่1
ช่วงบริการที่2
16:30 น.- 18:45 น. Lap swimming

รับเฉพาะเงินสดเท่านั้นส่วนลดพิเศษสำหรับครอบครัว
ว่ายน้ำในลู่ช่วงกลางวัน
ผ้าเช็ดตัวสำหรับเช่า
บัตรราคาพิเศษ ราคา ฿850
ลู่ว่ายกั้นเฉพาะ (lap swimming)
สันทนาการ ว่ายได้ทั้งวัน
บัตรราคาพิเศษ ราคา ฿2,500
บัตรราคาพิเศษ ราคา ฿1,500
บัตรราคาพิเศษ ราคา ฿2,500
บัตรราคาพิเศษ ราคา ฿4,000

ว่ายน้ำ อาบแดด และพักผ่อนบริเวณสระว่ายน้ำส่วนตัวโดยรอบพร้อมเตียงอาบแดด
และวิวของดอยสุเทพ
Lap swimming pool

ความยาวของสระว่ายน้ำเท่ากับ 25 เมตร
และความกว้างเท่ากับ 16 เมตร

children's swimming pools at the centre of the universe chiang mai swimming pool and resort

 

มีสระว่ายน้ำสองที่สำหรับเด็ก
เปิดทุกวันยกเว้น

ปี 2564
วันที่ 12 เมษายน – วันที่ 16 เมษายน (5 วัน) เทศกาลสงกรานต์
26 พฤษภาคม: วันวิสาขบูชา
วันที่ 25 กรกฎาคม เข้าพรรษา
วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่
วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

กฎระเบียบและข้อบังคับการใช้บริการสระว่ายน้ำ
 • โปรดประพฤติและปฎิบัติตัวด้วยมารยาที่ดี ที่ซึ่งไม่เป็นการรบกวนหรือทำให้ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำท่านอื่นเกิดความไม่สบายใจ หากผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำรายใดทำเสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการรายอื่น ทางสระว่ายน้ำจะเชิญให้ออกจากสระว่ายน้ำทันที
 • โปรดคำนึงความสำคัญของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำรายอื่น โดยเฉพาะการให้ทางแก่ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำที่ว่ายน้ำในลักษณะว่ายรอบในสระว่ายน้ำหลัก และผู้ที่ว่ายน้ำในลักษณะว่ายรอบต้องว่ายน้ำอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด
 • ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีที่ไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลมาด้วย เข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ
 • เด็กต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสมตลอดเวลาจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ทางสระว่ายน้ำกำหนดให้เด็ก 2 คนต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลอย่างน้อย 1 คนคอยดูแลตลอดเวลา เมื่ออยู่ในบริเวณสระว่ายน้ำ
 • ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำต้องสวมใส่ชุดว่ายน้ำที่เหมาะสมในขณะใช้สระว่ายน้ำหรืออาบแดด
 • ห้ามวิ่งเล่นบริเวณสนามหญ้าและบริเวณรอบสระว่ายน้ำ
 • ห้ามมีการดำน้ำในสระว่ายน้ำ ยกเว้นการดำน้ำโดยนักว่ายน้ำที่มีความเชี่ยวชาญ
 • ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำต้องชำระร่างกายและล้างเท้าก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง
 • ห้ามผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำบ้วนน้ำลาย เสมหะ น้ำมูก และถ่ายปัสสาวะลงในสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด ตามข้อปฏิบัติการใช้สระว่ายน้ำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และพนักงานสระว่ายน้ำมีสิทธิ์ที่จะเชิญผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำที่ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าวออกจากสระว่ายน้ำ
 • ห้ามนำอุปกรณ์ เช่น ห่วงยาง เตียงยางหรือเตียงลอยน้ำ เรือพลาสติกและอุปกรณ์การเล่นทุกชนิด ลงเล่นไปสระว่ายน้ำใหญ่ ยกเว้นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการว่ายน้ำ เช่น ห่วงยางชูชีพ แผ่นโฟมสำหรับการฝึกว่ายน้ำ เป็นต้น
 • ห้ามให้มีการจัดสอนว่ายน้ำ ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานประจำสระว่ายน้ำ
 • ห้ามมีการเล่นกิจกรรรมนันทนาการใดๆในสระว่ายน้ำใหญ่ ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานประจำสระว่ายน้ำ
 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามารับประทานในบริเวณร้านอาหารและสระว่ายน้ำ หรือจะต้องจ่าย “ค่าปิกนิก” 100 บาทต่อท่าน
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในบริเวณร้านอาหารและสระว่ายน้ำ ยกเว้นสุนัขช่วยเหลือสำหรับคนพิการ
 • ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำสามารถสูบบุหรี่ได้ในเฉพาะบริเวณสนามหญ้าของสระว่ายน้ำใหญ่เท่านั้น
 • ห้ามว่ายน้ำขณะที่มีฝนตกหนักและมีฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าโดยเด็ดขาด