สระว่ายน้ำเชียงใหม่ เปิดเวลา และ ค่าบริการ

Page

compliance
ช่วงบริการที่1
ช่วงบริการที่2
16:30 น.- 18:45 น. Lap swimming

รับเฉพาะเงินสดเท่านั้นส่วนลดพิเศษสำหรับครอบครัว
ว่ายน้ำในลู่ช่วงกลางวัน
ผ้าเช็ดตัวสำหรับเช่า
บัตรราคาพิเศษ ราคา ฿850
ลู่ว่ายกั้นเฉพาะ (lap swimming)
สันทนาการ ว่ายได้ทั้งวัน
บัตรราคาพิเศษ ราคา ฿2,500
บัตรราคาพิเศษ ราคา ฿1,500
บัตรราคาพิเศษ ราคา ฿2,500
บัตรราคาพิเศษ ราคา ฿4,000

ว่ายน้ำ อาบแดด และพักผ่อนบริเวณสระว่ายน้ำส่วนตัวโดยรอบพร้อมเตียงอาบแดด
และวิวของดอยสุเทพ
Lap swimming pool

ความยาวของสระว่ายน้ำเท่ากับ 25 เมตร
และความกว้างเท่ากับ 16 เมตร
เนื่องจากเกือบ 11 ปีของการเปิดใช้บริการบางส่วนของกระเบื้องบนผนังด้านตะวันออกของสระว่ายน้ำได้เกิดการชำรุด เพื่อแก้ปัญหานี้ในระยะยาวขณะนี้เรากำลังปรึกษากับวิศวกรสระว่ายน้ำของเรา จนกว่าจะได้รับการแก้ไขเราขอความร่วมมือจากสมาชิกและลูกค้าของเราโดยหลีกเลี่ยงการใช้ช่องว่ายน้ำติดกับผนังด้านทิศตะวันออกและใช้ขั้นบันไดขึ้นลงสระว่ายน้ำทางบริเวณห้องอาบน้ำกลางแจ้งเท่านั้น

childrens pool 2012

มีสระว่ายน้ำสองที่สำหรับเด็ก
เปิดทุกวันยกเว้น
ปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคมวันคล้ายวันเกิดของรัชกาลที่ 9
ปี 2563
วันที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันที่ 10 February วันมาฆบูชา
วันที่ 13 เมษายน – วันที่ 17 เมษายน(5 วัน) เทศกาลสงกรานต์
วันที่ 6 พฤษภาคม: วันวิสาขบูชา
วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม เข้าพรรษา
วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่
วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 5 ธันวาคมวันคล้ายวันเกิดของรัชกาลที่ 9

กฎระเบียบและข้อบังคับการใช้บริการสระว่ายน้ำ

 • โปรดประพฤติและปฎิบัติตัวด้วยมารยาที่ดี ที่ซึ่งไม่เป็นการรบกวนหรือทำให้ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำท่านอื่นเกิดความไม่สบายใจ หากผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำรายใดทำเสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการรายอื่น ทางสระว่ายน้ำจะเชิญให้ออกจากสระว่ายน้ำทันที
 • โปรดคำนึงความสำคัญของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำรายอื่น โดยเฉพาะการให้ทางแก่ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำที่ว่ายน้ำในลักษณะว่ายรอบในสระว่ายน้ำหลัก และผู้ที่ว่ายน้ำในลักษณะว่ายรอบต้องว่ายน้ำอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด
 • ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีที่ไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลมาด้วย เข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ
 • เด็กต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสมตลอดเวลาจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ทางสระว่ายน้ำกำหนดให้เด็ก 2 คนต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลอย่างน้อย 1 คนคอยดูแลตลอดเวลา เมื่ออยู่ในบริเวณสระว่ายน้ำ
 • ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำต้องสวมใส่ชุดว่ายน้ำที่เหมาะสมในขณะใช้สระว่ายน้ำหรืออาบแดด
 • ห้ามวิ่งเล่นบริเวณสนามหญ้าและบริเวณรอบสระว่ายน้ำ
 • ห้ามมีการดำน้ำในสระว่ายน้ำ ยกเว้นการดำน้ำโดยนักว่ายน้ำที่มีความเชี่ยวชาญ
 • ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำต้องชำระร่างกายและล้างเท้าก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง
 • ห้ามผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำบ้วนน้ำลาย เสมหะ น้ำมูก และถ่ายปัสสาวะลงในสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด ตามข้อปฏิบัติการใช้สระว่ายน้ำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และพนักงานสระว่ายน้ำมีสิทธิ์ที่จะเชิญผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำที่ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าวออกจากสระว่ายน้ำ
 • ห้ามนำอุปกรณ์ เช่น ห่วงยาง เตียงยางหรือเตียงลอยน้ำ เรือพลาสติกและอุปกรณ์การเล่นทุกชนิด ลงเล่นไปสระว่ายน้ำใหญ่ ยกเว้นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการว่ายน้ำ เช่น ห่วงยางชูชีพ แผ่นโฟมสำหรับการฝึกว่ายน้ำ เป็นต้น
 • ห้ามให้มีการจัดสอนว่ายน้ำ ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานประจำสระว่ายน้ำ
 • ห้ามมีการเล่นกิจกรรรมนันทนาการใดๆในสระว่ายน้ำใหญ่ ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานประจำสระว่ายน้ำ
 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามารับประทานในบริเวณร้านอาหารและสระว่ายน้ำ หรือจะต้องจ่าย “ค่าปิกนิก” 100 บาทต่อท่าน
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในบริเวณร้านอาหารและสระว่ายน้ำ ยกเว้นสุนัขช่วยเหลือสำหรับคนพิการ
 • ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำสามารถสูบบุหรี่ได้ในเฉพาะบริเวณสนามหญ้าของสระว่ายน้ำใหญ่เท่านั้น
 • ห้ามว่ายน้ำขณะที่มีฝนตกหนักและมีฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าโดยเด็ดขาด