อัตราค่าสมาชิกสระว่ายน้ำ

Page

ประเภท
สมาชิก
รายละเอียดและอัตราค่า
สมาชิก
แพลทตินั่มผู้ว่ายน้ำสามารถใช้บริการสระว่ายน้ำได้
ตลอดช่วงเวลา
เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ และ
ใช้บริการช่วงเวลาการว่ายน้ำรอบไปกลับ
(Lap swim session)

12 เดือน – 15,000 บาท
11 เดือน – 14,500 บาท
10 เดือน – 14,000 บาท
09 เดือน – 13,500 บาท
08 เดือน – 13,000 บาท
07 เดือน – 12,500 บาท
06 เดือน – 11,000 บาท
05 เดือน – 10,000 บาท
04 เดือน –   9,500 บาท
03 เดือน –   9,000 บาท
02 เดือน –   6,000 บาท
01 เดือน –   3,000 บาท

กฎระเบียบและข้อบังคับการใช้บริการสระว่ายน้ำ
 • โปรดประพฤติและปฎิบัติตัวด้วยมารยาที่ดี ที่ซึ่งไม่เป็นการรบกวนหรือทำให้ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำท่านอื่นเกิดความไม่สบายใจ หากผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำรายใดทำเสียงดังรบกวนผู้ใช้ริการรายอื่น ทางสระว่ายน้ำจะเชิญให้ออกจากสระว่ายน้ำทันที
 • โปรดคำนึงความสำคัญของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำรายอื่น โดยเฉพาะการให้ทางแก่ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำที่ว่ายน้ำในลักษณะว่ายรอบในสระว่ายน้ำหลัก และผู้ที่ว่ายน้ำในลักษณะว่ายรอบต้องว่ายน้ำอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด
 • ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีที่ไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลมาด้วย เข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ
 • เด็กต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสมตลอดเวลาจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ทางสระว่ายน้ำกำหนดให้เด็ก 2 คนต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลอย่างน้อย 1 คนคอยดูแลตลอดเวลา เมื่ออยู่ในบริเวณสระว่ายน้ำ
 • ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำต้องสวมใส่ชุดว่ายน้ำที่เหมาะสมในขณะใช้สระว่ายน้ำหรืออาบแดด
 • ห้ามวิ่งเล่นบริเวณสนามหญ้าและบริเวณรอบสระว่ายน้ำ
 • ห้ามมีการดำน้ำในสระว่ายน้ำ ยกเว้นการดำน้ำโดยนักว่ายน้ำที่มีความเชี่ยวชาญ
 • ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำต้องชำระร่างกายและล้างเท้าก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง
 • ห้ามผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำบ้วนน้ำลาย เสมหะ น้ำมูก และถ่ายปัสสาวะลงในสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด ตามข้อปฏิบัติการใช้สระว่ายน้ำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และพนักงานสระว่ายน้ำมีสิทธิ์ที่จะเชิญผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำที่ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าวออกจากสระว่ายน้ำ
 • ห้ามนำอุปกรณ์ เช่น ห่วงยาง เตียงยางหรือเตียงลอยน้ำ เรือพลาสติกและอุปกรณ์การเล่นทุกชนิด ลงเล่นไปสระว่ายน้ำใหญ่ ยกเว้นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการว่ายน้ำ เช่น ห่วงยางชูชีพ แผ่นโฟมสำหรับการฝึกว่ายน้ำ เป็นต้น
 • ห้ามให้มีการจัดสอนว่ายน้ำ ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานประจำสระว่ายน้ำ
 • ห้ามมีการเล่นกิจกรรรมนันทนาการใดๆในสระว่ายน้ำใหญ่ ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานประจำสระว่ายน้ำ
 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามารับประทานในบริเวณร้านอาหารและสระว่ายน้ำ หรือจะต้องจ่าย “ค่าปิกนิก” 100 บาทต่อท่าน
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในบริเวณร้านอาหารและสระว่ายน้ำ ยกเว้นสุนัขช่วยเหลือสำหรับคนพิการ
 • ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำสามารถสูบบุหรี่ได้ในเฉพาะบริเวณสนามหญ้าของสระว่ายน้ำใหญ่เท่านั้น
 • ห้ามว่ายน้ำขณะที่มีฝนตกหนักและมีฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าโดยเด็ดขาด

https://www.facebook.com/chiangmaiswimpool

คลิกที่นี่กลับหน้าแรก